Bộ càng sau xe ba bánh (số tiến lùi)

Số tiến, số lùiCó/Không
Trọng lượng xe40kg
Liên hệ0888504040
0888 778 111