Điểm mới trong thiết kế của dòng xe điện ba bánh Vespa