Quan sát cách vận hành siêu đỉnh của xe điện ba bánh Vespa